Monthly Archives: November 2005

Film: A History of Violence

Violent past

David Cronenberg slår til igjen med en spennende film. Tom (Mortensen) er mannen med fortiden, Edie (Bello) hans uvitende kone. Scenen er en idyllisk erke-amerikansk småby. Når freden forstyrres av slemme skurker fra storbyen tvinges Tom til handling, noe som avslører en helt annen Tom. Mortensens ansikt passer veldig bra til rollen som Tom, det er ikke vanskelig å forestille seg noe helt annent skjuler seg bak det blanke utrykket.

Den ene delen av filmen er velkjent, vi sett den mange ganger før spesielt i westerns, hvor en “god” mann forsvarer sin famile og by mot ondskapen utenfra. Men Cronenberg graver dypere og ett av spørsmålene han stiller er hvorvidt en kan unnslippe volden når en først har tatt den i bruk. Når Tom finner igjen sin tidligere personlighet utrykker han seg lettest med vold, noe som sprer seg også til forholdet med familien. Vi får altså se en forestilling av både de “gode” voldelige handlingene og det som skjer etterpå.